HAKKIMDA

Pedagog & Klinik Psikolog, Çocuk Gelişim Uzmanı, Oyun Terapisti, Sanat Terapisti, Yazar

Uzm. Klinik Psikolog Yağmur Çelik,2014 yılında Yeditepe üniversitesi lisans eğitimini tamamladı, 2018 yılında Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji master programını tamamlayarak, uzmanlığını kazandı..
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde; psikoz kliniğinde, duygu durum bozuklukları kliniğinde ve çocuk psikiyatri kliniğinde 1 yıl süreyle stajyer psikolog olarak görev almıştır. Balıklı Rum Hastanesinde Prof. Dr. Ayten Erdoğan’ın çocuk psikiyatri biriminde görev almış, çeşitli anaokulları, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında çalışmalarına devam etmiştir. Eş zamanlı olarak özel psikolojik danışmanlık merkezlerinde danışanlarını görmeye devam etmiştir., mezuniyetinden bu yana alanda aktif olarak çalışmaktadır.. 2018 yılında Yağmur Çelik Eğitim ve Gelişim Akademisini kurmuştur..

Çocuklar-Ergenlik dönemindeki bireyler, genç yetişkinlerle ve yetişkinlerle çeşitli ruhsal problemler üzerine çalışmakta. Yetişkinlerle Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü, çözüm odaklı kısa süreli terapi teknikleri ve Dinamik psikoterapi ekolüyle çalışmaktadır. Bilişsel davranışçı terapi olumsuz yönde gelişen koşullanma ve bununla ilişkili olarak gelişen inanç sistemini fark ederek; bu inanç sisteminin duygu ve davranışlara yansıma şeklini kişiye göstermeyi amaçlar. Terapi sürecinde en temel prensip olarak işlevsiz ve iyi gelmeyen düşüncelerin alternatif/gerçekçi düşüncelerle değişimi sağlanır. Kısa süreli terapilerde bir çok klinik 20-30 seanslık terapi programları uygular. Dinamik psikoterapide süreye duyarlılık ve etkin zaman kullanımı vardır, bireyin çocukluk deneyimleri, bilinçdışı özellikler, çelişkiler, aktarım, direnç ve tekrarlamalı davranışları çalışılır. Hastanın güçlü yönleri vurgulanarak, terapi süreci daha gerçeğe dayalı tutulur. Danışan ile terapist, şimdi ve burada ilişkisine odaklanırlar.


Çocuklar ve ergenlerle Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Davranış Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Duygudurum Bozuklukları, Kaygı Bozukluğu, Okul Fobisi, Sosyal Fobi, Çocuklarda Uyku Bozuklukları, Tırnak Yeme, Kardeş Kıskançlığı, Boşanma Süreci; öğrencilerle, sınav kaygısı, motivasyon, hedef belirleme, meslek seçimi, stresle başa çıkma, ilişkiler ve iletişim alanlarında çalışmaktadır. Çocuk ve ergenlerle objektif ve projektif test eğitimlerini tamamlayarak uygulama ve yorumlama yetkinliğini kazanmıştır. Ayrıca Rorschach Cat,Tat testlerinin uygulama yetkinliğine hakimdir. Çocuklarla-çocuk merkezli oyun terapisi- dışa vurumcu sanatlar- bilişsel davranışçı terapi- analitik çocuk psikoterapisi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. Branşıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri takip ederek çalışmalarını sürdürmektedir.

Kariyerinin ilk yıllarından itibaren çalışan Çelik, çeşitli gönüllü çalışmalarda bulundu. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Hayata Renk Ver Derneği ve Türk Psikologlar Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak görevler aldı. Çelik aktif olarak danışan takibi yapmakta eş zamanlı olarak özel ana okullarında çocuk ve ailelere psikolojik destek vererek ayrıca test uygulamaları yapmaktadır.

Klinik Ölçme ve Değerlendirme Yetkinliği:

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Beier Cümle Tamamlama Testi

Goodenough Harris Testi

Wisc- 4 Zeka Testi Uygulayıcısı

Rorschach- Cat- Tat Uygulayıcısı

Gessel Gelişim Figürleri Testi

Denver 2: Gelişimsel Tarama Testi Uygulayıcısı

Lousia Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Peabody, Kelime Anlama Testi

Cattel Zeka Testi

Burdon Dikkat Testi

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Frankurter Dikkat Testi

Porteus Labirentleri Testi

Agte: Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Çizim Testleri uygulayıcısı (Bir insan çiz, Bir aile çiz, Ağaç çiz)

Tamamladığı Eğitimlerden bazıları:

 • -Dinamik Psikoterapi Eğitimi- Doğan Şahin
 • Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi- Nilüfer Devecigil
 • -Mindfulnes farkındalik tekniklerinin psikoterapide kullanımı- Cem Keçe
 • Oyun Terapisinde dışavurumcu Sanatlar, Kum Tepsisi, Kukla Terapisi, ve Sanat Terapisi,Simge –Psikoloji Dr. Linda Homeyer, Marshall Lyles
 • Çocuk- Ergen Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi- Prof. Serap Özer
 • Rorschach, Tat, Cat Eğitimi- Neslihan Zabcı (2yıl)
 • WISC-4 Zeka Testi Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği
 • -Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Şebnem Kartal, Oyun ve Masal Terapisi Programı (1 yıl)
 • Çocuk ve Ergenlerle Sanat Terapisi 1. Ve 2. Modul  
 • Denver 2 Uygulayıcı Sertifikası, Türk Psikologlar Derneği ve Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği
 • Emdr Eğitimi Davranış Bilimleri- Emre Kongar
 • Çocuk- Emdr  Prof. Ümran Korkmazlar, Fide Danışmanlık
 • Yaratıcı Drama Eğitmenliği
 • Çocuk ve Ergen Şema Terapi Eğitimi
 • Başak Demiriz, Bilişsel Davranışçı Terapinin Çocuk ve Ergenlerin Davranış Problemlerinde Uygulanması
 • Projektif Testler Derneği, Çocuk Çizimleri Eğitimi (1 yıl)
 • Çocuk Değerlendirme Testleri  Eğitimi- Yakaza Psikoloji

Üye Olduğu Dernekler:

Türk Psikologlar Derneği

Oyun Terapisi Derneği

 Sanat Psikoterapileri Derneği

Hayata Renk Ver Derneği

Çift Aile Terapileri Derneği

Gönüllü Üyeliği Olan Kuruluşlar;

Tohum Otizm Vakfı

Anne Çocuk Eğitim

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı