Halk arasından yaygın olarak karıştırılan psikolog ve psikiyatri birbirinden farklı iki bilim dalıdır. Genellikle birçok bireyin bu bilimler hakkında aslında çok da bilgi sahibi olmadığı görülür. Psikolojinin nasıl ortaya çıktığı ve psikolog adının kimlere verildiği doğru olarak ifade edilmemektedir. Bilimsel olarak bakıldığında geçmişte psikolojinin temelini atan bilim insanlarının, kuramcılarının psikoloji ve psikolog hakkındaki görüşleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle bütün olarak düşünüldüğünde psikolog için en genel tanımı yapmak doğru olacaktır.

Psikiyatri; genellikle psikolog tarafından verilen terapilerin yetersiz kalması durumunda ilaçla tedavi yapılması gerekir. Bu durumda devreye psikiyatriler girer. İlaç ile tedavi sağlanarak kişinin psikolojik sorunu ortadan kaldırılmaya çalışılır. Elbette ki bunun yanında terapilerle de destek sağlanmaktadır.

Psikoloji; kelime kökü “ruhbilimci” olan bir bilim dalıdır. Adından da anlaşıldığı gibi ruhbilimi, insanların ve hayvan davranışları ve genellikle insanların psikolojik ruh halleri ile ilgilenir. İnsanların ve hayvanların davranışlarına, psikolojileri altında yatan nedenlere ve durumlara odaklanan kişilere de psikolog denmektedir. Yani kısacası psikoloji bilimini aktaran ve yapan kişilere psikolog denir.

Psikologlar anabilim dalı psikoloji bölümü olan fakültelerden mezun olduktan sonra psikolog ünvanını alırlar. Psikologlarında kendi içinde görev dağılımları yapılmaktadır. Genel olarak devlet hastanelerinde ve ayrıca üniversitelere ait araştırma hastanelerindeki psikolog polikliniklerinde görev yaparlar.

Devlet ve üniversite araştırma hastaneleri dışında da özel sektörün danışmanlık merkezinde görev yapabilme hakkı olan psikologlar birçok konuda seanslar gerçekleştirirler. Psikiyatr hekimler de terapi yapabilme yetkisine elbette sahiptir. Ancak genellikle terapi seansları psikologlar tarafından gerçekleştirilir. Psikoterapi seanslarında, bir çok farklı durum üzerine seanslar gerçekleştirilebilir.

Bu konular;

Tüm bu alanlarda uzman olan psikologlar, kişiler için gerekli terapileri sunmaktadır. Ayrıca psikologlar sosyal hizmetlerde de görev yapabilirler. Bunun yanında, aile mahkemeleri, adliyeler, emniyet müdürlüğü, okullar ve dersaneler, kreşler, özel hastaneler ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapabilirler.

Psikologluğun da türleri vardır. Bunlar; klinik psikolog ve uzman psikolog olarak bilinirler. Her ikisinin de görevi terapi sürecinin sağlıklı olarak işlenmesidir. Ancak bazı farklılıkları da bulunur.

Klinik Psikolog Nedir?

Psikoloji çok geniş bir dağılım gösterir. Birden çok alt dalı bulunan psikoloji; sağlık psikolog, sosyal psikolog, din psikolog, adli psikolog vb. daha birçok alt dala ayrılmıştır. Bu alt dallardan en çok bilinenlerden biri de klinik psikolojidir. Bu alanda görev yapan psikologlar, psikoloji altında yatan sıkıntılara odaklanır.

Klinik psikolog; bu psikologlar eğitim süreçlerinde, bireylerin yaşantılarında sağlıklı bir düşünce yapısına sahip olmaları ve kendilerine yetebilecek duruma gelebilmeleri üzerine öğrenim görürler. Eğitim sürecini tamamladıktan sonra da uygun kliniklere yerleştirilerek göreve başlarlar.

Psikoloji biliminin önemli alt dallarından biri olan klinik psikologlara birçok önemli görev düşmektedir. Bunlardan en önemli olanları ise;

 • Psikolojik sorunların önlenmesi,
 • Uyum sağlama gibi problemlerin ortadan kaldırılmasında,
 • Ruhsal birçok hastalığın tespiti ve önlenmesinde,
 • Psikolojik hastalıkların klinik tedavisinin gerçekleştirilmesi

Önemli role sahip olan klinik psikologlarının uzmanlık alanlarına göre, kişilerin gelişim süreçleri ile ilgilenme durumları farklılık gösterebilir.

Klinik psikoloji sürecinde psikologlar kişilere müdahale edebilir ve kişilerin hem kişisel davranışları ve bozukluklarına hem de duygusal durumlarını anlayarak önlem alabilir. Aynı zamanda psikologlar bunların her biri için farklı teori ve yaklaşımları kullanmaktadırlar. Bu teori ve yaklaşım terapileri;

 • Psikanaliz; ruh sağlığı ile ilgili olan tedavi yöntemidir. Ruhsal bozukluklar üzerine yoğunlaşır.
 • Davranış terapileri; çevrenin davranışa nasıl bir etkisi olduğu üzerine yapılan bir terapidir.
 • Bilişsel terapiler; ruhsal rahatsızlıklar üzerine yoğunlaşan psikoterapi yöntemidir. Görüşme süreci içerisinde ruhsal rahatsızlıklara odaklanılır.
 • Çift terapileri; evlilik terapisi olarak da bilinen çift terapisi ile kişilerin birbirleri arasındaki ilişkinin sağlıklı bir sürece dahil olması üzerine yapılan terapidir.
 • Grup terapileri; kişilerin aynı sorundan müzdarip olmaları ve grupla bu sorunlar üzerine yoğunlaşma üzerine aldıkları psikoterapi desteğidir.
 • Rehabilitasyon; kişinin fiziksel, sosyal ve kişisel işleyişinde üst düzey seviyeye ulaşması amacıyla sağlanan destektir.

Klinik psikologların çalışma alanları oldukça yaygındır. Bu alanlar; üniversiteler, ruh sağlığı birimleri, özel ofisler, sağlık hizmeti servisleri, tıbbi sistemler, okullar, hastaneler, danışmanlık merkezi, devlet daireleri ve askeri hizmetler gibi birçok alanda hizmet alır ve görev yaparlar.

Klinik psikologlar, hastaları için ilaç tedavisi veremez ve uygulayamaz. Ancak gerekli tüm terapileri sağlayarak kişinin bozuk davranışları ve psikolojik sorunlarını kontrol altına alarak destek sunarlar. Ayrıca uzmanlık alanları psikiyatrilere göre daha azdır. Psikiyatriler ilaç yazabilir ve tedavi sürecini başlatabilir.

Uzman Psikolog Nedir?

Psikolojinin birçok alt dala ayrıldığı bilinir. Ancak psikoloji ve psikiyatri terimlerinin karıştırıldığı gibi alt dallara ait bilimler de çok iyi bilinmemektedir. Bu nedenle her bilim dalının kendine özgü uzmanlık alanlarının araştırılması ve sağlıklı olarak öğrenilmesi önemlidir.

Uzman psikolog; insan davranışların meydana gelen anormalliklerin, zihinsel rahatsızlıkların ve psikolojik rahatsızlıkların psikoterapiler gibi uygun tedavi yöntemleri ile desteklenmesinden sorumlu uzmanlardır. Belli eğitim kademelerini tamamlayan ve sonrasında bunlara ek olarak yükseltme sınavlarına dahil olarak kazanma ve başarılı olma durumdan sonra bu psikologlara uzman ünvanı verilmektedir. Uzmanlık ünvanı alan psikologlar, terapi uygulamalarından sorumlu olurlar.

Uzman psikologlar insanların birbiri ve çevresi ile kurdukları ilişkileri izleme ve değerlendirme yaparak yorumlar ve bunun yanı sıra da bilişsel ve duygusal süreçler ile insan davranışlarını inceler. Aynı zamanda kullandıkları yöntemler/teknikler de gözlemleme, deney ve değerlendirme teknikleridir.

Uzman Psikoloğun yükümlü olduğu bazı sorumluluklar vardır. Bunlar;

Tüm bu süreçler üzerine yoğun olarak çalışan uzman psikologlar, bireyler hakkında gelişmiş araştırmaları yaparlar ve gerekli olan yöntemleri uygulayarak terapi desteği sağlarlar.

Psikolog Ne İş Yapar?

Psikoloji bilimini yapan kişilere psikolog denmektedir. Psikoloji hayvan ve insan davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Psikoloji aslında birçok alandan da etkilenmiştir. Bu alanların başta gelenleri sosyoloji, pedagoji vb. gibi alanlardan etkilenir. Ayrıca insanların ve hayvanların davranışlarının incelendiği süreç bilimsel yöntemlerle değerlendirilerek anlam kazanmaktadır.

Psikolog; birçok alanda görev yapabilen psikologlar alanlarına göre adlandırılırlar. Örneğin klinik psikolog, adli psikolog, uzman psikolog vb. gibidir. Bunun yanı sıra tüm psikologların uzmanlık alanları birbirinden farklıdır. Hepsi ortak olarak psikolojinin alt dalında işlev görür ancak kullandıkları yöntemler değişiklik gösterir.

Psikologların uzmanlık alanları kadar sorumlu oldukları görevlerde önemli bir yere sahiptir. Birçok görevi olan psikologlar, bireylerin ruh sağlığı açısından önemle ve büyük bir titizlikle çalışırlar.

Sorumlu oldukları görevler ise şu şekilde sıralanabilir;

 • İnsanların, hayvanların davranışlarını incelerler ve zihinsel süreçlerine de yoğunlaşırlar,
 • Bireye, birden çok farklı testler uygularlar ve değerlendirme yaparlar,
 • Uygulanan testler; kişilik testleri, zeka testleri, yetenek ve davranış testleri, tutum ölçeği vb. gibi testlerdir,
 • Ruhsal bozukluğu veya rahatsızlığı olan bireylerle görüşme sağlarlar, bu sayede sorunun temel sebebi için hipotez oluştururlar,
 • Oluşturulan hipotezler ile uygun planlama yaparlar,
 • Bireylere sorunları ile ilgili farkındalıklar kazandırırlar,
 • Günlük yaşantı ile bağdaşım gösteren sorunların, bireyi etkilemesi üzerine bu olaylarla nasıl baş edecekleri doğrultusunda destek sağlayarak yardımcı olmaya çalışırlar,
 • Birey ile yapılan görüşmelerde gizlilik ilkesi oldukça önemlidir,
 • Bireye psikolojik ve ruhsal sorunları ile ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla eğitimler düzenlerler,

Psikologlar; genellikle bireyin psikolojisi altında yatan sorunların ne olduğu üzerine araştırmalar yaparak, bireyin temel sorununu anlarlar ve bu sayede uygun terapi yöntemi sağlayarak bireylerin sorunlarından kurtulmaları üzerine destek sağlarlar.

Bireyin duygusal olarak etkilendiği konular üzerine psikoloğa başvurması normaldir. Toplum içinde her ne kadar yanlış açıklansa da ve sadece deli olanların gittiği bir terapi olarak düşünülse de aslında bunların tamamen aksi bir durumu söz konusudur. Çünkü psikolojik sorun yaşayan herkesin psikoloğa gitmesi doğal bir eylemdir.

Psikolog Olmak İçin Hangi Süreçler Geçilir?

Psikolog olmak isteyenlerinde belli bir eğitim sürecine dahil olması gerekir. Öncelikle psikoloji bölümünü kazanmak ve bu bölümden başarıyla mezun olarak ilk aşama olan psikolog ünvanını alınması gerekir. Sonrasında mezun olur olmaz tam uzman bir psikolog olunmamaktadır. Elbette ki alanda yükselmek ve başarılı olarak yola devam etmek için birkaç eğitimden daha geçmek gerekir.

Psikoloji bölümünden mezun olunduktan sonra hangi alanda görev yapmak isteniyorsa o alanla ilgili gerekli eğitimlerden geçmek gerekir. Psikoloji alanının alt dalları oldukça geniştir. Bu nedenle seçilecek olan alt dala göre ilerleme sağlanmalıdır. Her bir alanda kendi içinde uzmanlık gerektiren alanlardır. Bu alanlardan hangisi seçilecekse buna göre bir eğitim sürecinden geçmek önemli bir detaydır.

 

Psikolog Randevu Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Psikologlar; bireylerin kendilerini iyi hissetmeleri ve bilinçaltında yatan olumsuzluklardan kurtulmaları amacıyla uygun bilimsel yöntemlerden faydalanarak terapi uygularlar. Seanslar halinde de yapılan terapi süreçlerinden yararlanmak her bireyin hakkıdır. Herkes bu terapi sürecinden yararlanabilir. Psikologlar ile yapılacak görüşmeler sayesinde bireyin hangi terapi yöntemine tabii tutulacağı belirlenir.

Psikoloğa gitmek için genel olarak duygusal bir çöküntü yaşanması durumu veya psikolojik açıdan rahatsızlık hisseden bireylerin başvurduğu bir alan olması durumu kadar aslında kişisel rahatlama ve bilişsel sürecin sağlıklı olması açısından da psikologlardan randevu alınabilir. Elbette ki her bireyin kendi içerisinde yalnız olduğu ve kendini rahatsız hissettiği bir durum vardır. Tüm bunlar için bir psikologtan randevu almak her zaman için doğru bir adım olacaktır.

Psikologlar yoğun olarak çalışmaktadır. Bu nedenle psikolojik destek görmek isteyenlerin randevu alarak terapiye gitmesi birey açısından da sağlıklı olmaktadır. Aynı zamanda hangi psikolog için randevu alınacaksa ona göre randevu fiyatları farklılık göstermektedir. Her terapi süreci için en uygun bilimsel yöntemler ve hipotezler seçilmektedir.

Kaynakça:

 1. http://nobelyayin.com/kitap_bilgileri/dosyalar/klinkpsiko-jen_153345.pdf
 2. https://www.psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpb123904.pdf
 3. http://www.turkpdrdergisi.com/index.php/pdr/article/download/404/345

Yorum Yazın